Om JBL

Om Jora Bygg og Laft

 

 

Dette er oss

GODT HÅNDVERK I OVER 20 ÅR


Jora Bygg og Laft AS så dagens arbeidslys i 1994, da som et lite selskap med delt foretak (DA). Siden dag én har bedrfiten vokst jevnt og trutt, via AS-dannelse i 2000 og til dagens størrelse med 21 ansatte. Bedriften eies i dag av Geir Groven, Jon Sneve og Terje Andersen. Geir og Jon har sågar vært med som eiere siden oppstarten.


FORMENN I FELTEN


Bedriften har et styre bestående av eiere, samt to eksterne styremedlemmer. Fra og med september i 2009 ble det ansatt en daglig leder, og tre mann fungerer som formenn i felten med hvert sitt

tømrerlag.


Intensjonen med denne strukturen er å få en organisasjon som er mer

strømlinjeformet, med fokus rettet mot de ulike fagområdene for å kunne styrke disse. Det er også et ønske om at det skal bli en mer effektiv kundepleie og oppfølging på denne måten.


PRIORITERT HMS

 

Man ønsker alltid å bli bedre. Slik er det også for Jora Bygg og Laft AS. Vi er i en kontinuerlig forbedringsprosess, og ønsker å jobbe framtidsrettet for å kunne tilby løsninger for de aller fleste byggeoppdrag. Slik kan vi best mulig levere kvalitetstjenester.

 

Samtidig er helse, miljø og sikkerhet et prioritert område i bedriften. Vi skal tilby våre ansatte et godt, sosialt arbeidsmiljø, og samt trygge og forskriftsmessige sikre arbeidsforhold.

 

TRYGGHET FOR DEG


Kursing og utdanning koster mye, men dette er med å sikre kvaliteten på tjenestene vi leverer til deg som kunde. I tillegg har vi gjennom vårt medlemskap i Byggmesterforbundet en solid organisasjon i ryggen.


Skulle vi komme i den situasjonen av du er misfornøyd med et samarbeid med oss, har du tilgang til Klagenemnda for håndverkstjenester. Her kan du henvende deg for en gratis vurdering av saken. Dette er et tilbud som kun tilbys forbrukere med et kundeforhold til en av medlemsbedriftene. I tillegg har du og tilgang til Boligtvistnemnda, hvor behandling av en sak koster et mindre beløp. Vi ser på vår tilknytning til disse nemndene som en styrke for oss som tjenesteleverandør og en trygghet for deg som kunde.


Det gjør oss kanskje ikke billigst i næringen, men som i alle andre sammenhenger - kvalitet koster litt ekstra.


Våre prosjekter

 

Se hva vi jobber med for tiden